YENİ BELEDİYE ALTINDAKİ DÜKKAN SATIŞI

20 Ekim 2021 11:50 Hüyük Belediyesi 1244

YENİ BELEDİYE ALTINDAKİ DÜKKAN SATIŞI

HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 6(Altı) adet Bağımsız Dükkan vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.                                                

SIRA

İLÇE

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM

 ALANI

    (M2 )

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

KDV  DAHİL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Hüyük

Bahçelievler

Dükkan

0

9715

5

91,0

682.500,00

21.000,00

2

Hüyük

Bahçelievler

Dükkan

0

9715

9

72,0

540.000,00

17.000,00

3

Hüyük

Bahçelievler

Dükkan

0

9715

10

72,0

540.000,00

17.000,00

4

Hüyük

Bahçelievler

Dükkan

0

9715

11

74,2

593.600,00

18.000,00

5

Hüyük

Bahçelievler

Dükkan

0

9715

12

310,9

1.554.500,00

47.000,00

6

Hüyük

Bahçelievler

Dükkan

0

9715

18

131,6

1.316.000,00

40.000,00

 

1-İhale  04/11/2021  Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Başkanlık makam odasında peş peşe  sıra numarasına göre yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

    - Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgah belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

          -Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

   -Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

          -Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi

       3-Şartname Belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 03/11/2021  Çarşamba günü saat  17.00’ a  kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

 

YENİ GALERİLER

Hüyük Belediyesi

Hüyük Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Hüyük Belediyesi

Bahçelievler Mah. Prof. Dr. Ahmet Ayhan Cad. No:3 Hüyük / KONYA
Hüyük / Konya