BELEDİYE DÜKKANLARININ KİRALAMA İHALESİ

19 Ekim 2021 11:58 Hüyük Belediyesi 1497

BELEDİYE DÜKKANLARININ KİRALAMA İHALESİ

İLAN

HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 6 Adet gayrimenkul, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA

NO

İLÇE/MAH.

ADRES

CİNSİ

M2

Kira Süresi

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat

1

Hüyük/

Burunsuz

Belediye Hizmet Binası Ş. Hasan Hüseyin Günay Cad. No:18

 ZEMİN KAT

Dükkan

-

3 yıl

400,00 TL  Aylık

2.000,00

2

İlmen

Ertuğrul Gazi Cad. No:5/3

Hal Dükkanı

-

3 yıl

Sezonluk

900,00 TL Sezonluk

100,00

3

Hüyük/

İlmen

Ertuğrul Gazi Cad. No:5/4

Hal Dükkanı

-

3 yıl

Sezonluk

900,00 TL Sezonluk

100,00

4

Hüyük/

İlmen

Ertuğrul Gazi Cad. No:5/6

Hal Dükkanı

-

3 yıl

Sezonluk

900,00 TL Sezonluk

100,00

5

Hüyük/

Köşk

112053 sok.

no: 10  Kahvehane

Dükkan

50

3 yıl

200,00 TL Aylık

2.000,00

6

Hüyük/

Köşk

Belediye Lojman Altı Dükkanı Ş. Hasan Hüseyin Günay Cad. No:10/A

Dükkan

32

3 yıl

150,00TL Aylık

350,00

 

1-İhale 04/11/2021 Perşembe günü saat 15:00’ te Belediye Başkanlık makam odasında peş peşe  sıra numarasına göre yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

- Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti , İkametgah belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

 -Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri, ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası.

-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları   03/11/2021 Çarşamba   günü saat 17:00 ‘e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

YENİ GALERİLER

Hüyük Belediyesi

Hüyük Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Hüyük Belediyesi

Bahçelievler Mah. Prof. Dr. Ahmet Ayhan Cad. No:3 Hüyük / KONYA
Hüyük / Konya